KURUMSAL

Baynova Teknoloji A.Ş. olarak hedefimiz; varoluşumuzun mucizesinden almış olduğumuz akıl, güç ve ilham ile insanoğlunun binlerce yıllık tecrübe ve kazanımlarına değer katarak günümüze ve gelecek nesillere aktarırken ülkemizde ve global pazarlarda en iyisi olmaktır.

Modern toplumların en temel ihtiyaçlarından olan sağlık, gıda, hammadde ve enerji gereksinimleri, insanoğlunun nüfusunun artması ile birlikte çok büyük boyutlara ulaşmaktadır. Asırlar içerisinde binlerce kat artarak büyüyen hammadde, su, sağlık, enerji ve gıda ihtiyacını karşılayabilmek için doğanın dengelerini sarsarak, çevreyi kirleterek, dünyanın kaynaklarını tüketerek, hem kendimizin hem gelecek nesillerin sağlığı ile oynayarak, ucuz fakat kalitesiz bir şekilde temin eder duruma geldik.

Dünya, elektriğin bulunması ile çok hızlı bir evrim geçirirken, sanayileşmenin getirdiği birçok negatif unsurda hayatlarımıza yansımaya başladı. Nüfusun da artması ile birlikte ülkelerin ve coğrafyaların en büyük problemlerinin başında enerji, hammadde, su, gıda ve sağlık gereksinimleri temini ve buna bağlı yüksek maliyetler de çığ gibi büyümektedir.

Baynova’yı kurma amacımız başta; sanayileşmenin, ekonomik özgürlüğe kavuşabilmenin bir gerekliliği olarak topraktan, güneşten ve su kaynaklarından sürdürülebilir, temiz, bol, ucuz hammadde ve enerji elde etmek, yaşam ergonomisini ve kalitesini yükseltirken daha az tüketmek, sağlık gereksinimlerini, gıda verimliliğini ve kalitesini arttırmak için çalışmalarda bulunmaktır.

“Size nefes vermeye geldik”

Ülkemizi, ismimizi verdiğimiz NOVA (Bir anda parlayan yıldız, parlaklıkları ani parlamalarla binlerce, hatta on binlerce defa artmaktadır) Gıda, Sağlık, Tarım, Maden, Enerji sektörlerinde ve bunlara bağlı diğer sektörlerde bulunduğu bölgenin parlayan yıldızı yapıp ileri taşırken, çalışanlarımızla birlikte yerel ve global pazarlarda en iyisi olmanın arzusu ve gayreti içinde olacağız.

Saygılarımızla Baynova Teknoloji AŞ ÖNEMLİ DUYURU;
© 2021 Baynova Teknoloji A.Ş İştirakıdır. || Tüm Hakları Saklıdır.